Fair Operathe musical är ett femårigt musikprojekt som utmynnar i en musikdramatisk föreställning om rättvisa enligt FN:s barnkonvention. Barn från Umeå och Rom har tagit fram idéerna till föreställningen som färdigställs av Jan Sandström, tonsättare och professor samt librettisten KG Johansson. Premiär i Umeå mars 2014.

Biljettsläpp 13 januari: www.biljettcentrum.com eller www.ticnet.se